گروه پیشرانش

این گروه در سال 86 در شرکت پتروگاز با هدف اجرای پروژه های مرتبط با توربینهای گاز و بخار شکل گرفت و موفق شد تا پروژه های گوناگونی را در زمینه های ذیل اجرا نموده و خدمات آن را به کارفرمایان محترم ارائه نماید. مجموعه ای از خدمات مهندسی و نیز تعمیرات اساسی توربینهای بخار از جمله فعالیتهایی است که در این گروه ارائه شده است.

 • خدمات مهندسي:

  • انجام خدمات امكان‌سنجي مقدماتي و نهائي
  • انجام خدمات مديريت طرح (MC) در صنايع نيروگاهي، يوتيليتي و ديگر صنايع مرتبط با بخشهاي توربوماشيني و واحدهاي بويلر نيروگاههاي بخار
  • انجام خدمات مشاوره و مهندسي در طراحي مهندسي پايه‌اي و تفصيلي توربين‌هاي گازي، نيروگاهي، يوتيليتي، توربو كمپرسور، توربوپمپ، سيستم‌هاي توربوماشيني و واحدهاي بويلر نيروگاهي همراه با كليه بخشهاي مهندسي
  • خدمات مهندسي كالا (خريد)
  • انجام خدمات نظارت فني عاليه و كارگاهي
  • خدمات مهندسي تعمير و نگهداري
  • تهيه الگوريتم و نرم افزارهاي كاربردي در صنايع مرتبط با توربو ماشينها.
 • خدمات ويژه توربينهاي زميني:

  • طراحي و ساخت سيستمهاي بهبود عملكرد توربين گازEvaporating Cooling, Fog))
  • طراحي و ساخت سيستم مونيتورينگ عملكرد و تشخيص خطاي توربين‌هاي زميني
  • طراحي و ساخت سيستم سيمولاتور آموزشي واحدهاي توربين گاز
  • طراحي و ساخت سيستم تست تابلو كنترل توربينهاي زميني
  • طراحي و به روز نمودن سيستم كنترل توربين‌هاي گازي قديمي (Revamping)
  • طراحي و ساخت سيستم تست تابلو كنترل نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي
  • طراحي منطق كنترلي و تابلو كنترل توربين گازي
  • طراحي منطق كنترلي و تابلو كنترل توربين‌هاي بخار، كمپرسور شعاعي و محوري
  • توسعه سيستم‌هاي يكپارچه سيمولاتور آموزشي و تحليل رفتار توربين‌هاي گازي و سيكل‌هاي تركيبي
  • توسعه سيستم‌هاي يكپارچه سيمولاتور آموزشي و تحليل رفتار واحد‌هاي يوتيليتي
  • توسعه سيستم‌هاي يكپارچه سيمولاتور آموزشي واحدهاي توربوكمپرسورهاي ايستگاههاي تقويت فشار گاز و تحليل رفتار به صورت سخت افزاري و نرم افزاري و همراه با شبیه سازی تجهیزات جانبی،
  • توسعه سيستم‌هاي يكپارچه سيمولاتور آموزشي توربوپمپ