شرکت پتروگاز خاورمیانه (Middle East Petrogas Co.) فعالیت خود را از سال ۱۳۸۲ با تمرکز در زمینه نوآوری و ساخت تجهیزات مرتبط با صنایع نفت و گاز آغاز نمود. فناوریهایی نظیر تحلیل و طراحی توربینهای گاز و نیز تعمیرات توربینهای بخار و نیز کمپرسورهای مورد استفاده در صنایع، نفت و گاز و نیز دیگر صنایع، تله متری و سنجش از راه دور و ساخت تجهیزات مرتبط با آن در سیستمهای آبرسانی، طراحی و ساخت داخل انواع سیستمهای توپک (پیگ) و انجام بازرسی (توپک رانی) خطوط لوله لوله نفت و گاز، نیز طراحی و ساخت سیستمهای حفاظت کاتدیک هوشمند مورد نیاز در صنایع نفت و گاز از جمله فعالیتهایی است که طی این دوره در شرکت پتروگاز و شرکتهای زیر مجموعه آن به انجام رسیده است.

اجرا و مدیریت پروژه های مورد اشاره و ساخت تجهیزات مورد نیاز در آنها، با بکارگیری نیروهای متخصص و جوان مستعد داخلی در زیرگروههای الکترونیک و نرم افزار، مهندسی مکانیک و سیالات و نیز مهندسی آکوستیک محقق گردیده است. پروژههای چند گرایشی با همکاری گروههای مختلف و با مدیریت متمرکز به انجام رسیده و محصولات و خدمات جدید ارئه می گردد. با نیل به اهداف تجاری مورد نظردر هر زمینه، ادامه حیات پروژه ها در قالب شرکتهای فعلی مجموعه و یا با تاسیس شرکتهای نوین متجلی میگردد.

هلدینگ پتروگاز خاورمیانه با بیش از 17 سال سابقه، فعالیت های خود را در زمینه های پژوهشی، تولیدی و صنعتی در محورهای کاری گوناگون شامل نفت، گاز، پتروشیمی، بازرسی خطوط انتقال نفت و گاز، مانیتورینگ و پایش فرآیندهای صنعتی، ساخت تجهیزات اندازه گیری صنعتی، سنجش از راه دور و نیز صنایع خودرویی، ساخت تجهیزات تخصصی تست و نیز تامین قطعات متمرکزنموده است. حاصل این تلاش دستیابی به مجموعهای از شرکتهای تحت پوشش است که در حوزههای مذکور در حال فعالیت هستند. چشم انداز(Vision) این شرکت اجرای پروژه های همراستا با نقشه را ه ترسیم شده و دستیابی به مجموعه ای از گروهها و شرکت های تخصصی و فعال در حوزه های مرتبط است که هر یک در حوزه کاری خود از برترین های صنعت به شمار می آیند. این شرکت همواره مأموریت دارد تا با جذب نیروهای متعهد و مستعد و به کار گیری از توان تجهیزاتی، مالی و مدیریتی ظرف ۵ سال آینده، فعالیتهای خود را در زمینه های فوق گسترش داده و تولیدات و خدمات جدید را به بازار عرضه نماید.